Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Overijssel

Overijssel

Over Overijssel

Overijssel is 3.421 km² groot. De provincie telt ruim 1,13 miljoen inwoners verspreid over 2 gebieden: West-Overijssel en Twente. In 2000 telde Overijssel nog 44 gemeenten. Na de gemeentelijke her­indeling in 2001 werd dat aantal door samenvoeging teruggebracht tot 26. Door de samenvoeging van Bathmen met Deventer telt Overijssel sinds 1 januari 2005 nog 25 gemeenten. Overijssel is een provincie in het oosten van Nederland. De rivier de IJssel vormt in het zuidwesten grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland. Overijssel grenst in het noorden aan Drenthe, in het noordoosten aan Nedersaksen, in het zuidoosten aan Noordrijn-Westfalen, in het zuiden en zuidwesten aan de provincie Gelderland, in het uiterste westen aan Flevoland en in het noordwesten aan Friesland. De hoofdstad van Overijssel is Zwolle.

Geschiedenis Overijssel

De geschiedenis van Overijssel begint met Sint Willibrord. Nadat Willibrord in 695 door paus Sergius tot aartsbisschop der Friezen werd benoemd, met zetel te Utrecht, bleek later dat zijn bisdom bestond uit de tot 734 door de Franken veroverde delen van het koninkrijk Friesland en de vanuit Utrecht gekerstende gebieden der Saksen. Daarbij hoorde ook het latere Overijssel.

Na de dood van Karel de Grote kwamen de Noormannen Utrecht en Dorestad verwoesten en vluchtte de bisschop naar Deventer, waar hij en zijn opvolgers enige decennia verbleven. De opkomst van Deventer als economisch belangrijke stad is in de Noormannentijd begonnen.

De provincies, die zich sinds 1579 in de Unie van Utrecht verbonden, kwamen tegen de koning van Spanje in opstand. Niet alleen omdat Philips II de oude privileges niet respecteerde, maar ook omdat hij het plan had alle gereformeerden te verbranden of (ten minste) te verdrijven. Toen Alva in 1567 naar Brussel kwam om het Spaanse centralisme en de inquisitie in te voeren, vluchtten vele Nederlanders naar Engeland.

Van 1609 tot 1621 was er een bestand. Dit Twaalfjarig bestand is voor Overijssel heel belangrijk gebleken. In deze oorlogspauze heeft de Contra-Reformatie de tijd gehad om zich te reorganiseren.

De Nederlandse vrijheidsstrijd heeft in 1648 de band met het Duitse Rijk definitief verbroken. Bij de Westfaalse Vrede werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als souvereine statenbond erkend. Overijssel was een van de zeven staten in die bond. De provincie werd in die tijd geregeerd door provinciale staten en door een door die staten benoemde stadhouder.

De macht van de stadhouder werd in 1749 bijna zo groot als die van een vorst, toen alle zeven verenigde provincies dezelfde stadhouder kregen en het stadhouderschap bovendien erfelijk werd. We hebben het hier over de familie Oranje-Nassau.

Het bewaren van de geschiedenis van Overijssel is belangrijk!

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Welk kind kent straks nog het dorp (of althans de naam er van) waar zijn grootouders of zelfs ouders zijn geboren en opgegroeid.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (hoe klein of onbetekenend ook) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Okkenbroek lag, waar Zalk bekend mee werd en wat er in Zenderen allemaal te doen was.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland